Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos

Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna. Een hoger aanbod van dit natuurlijke voedsel leidt niet alleen tot een betere overleving van al aanwezige vis, maar ook tot een betere natuurlijke aanwas van jonge vis.Vissenbos

In 2016 willen we in samenwerking met Kroes Consultancy een pilotproject uitvoeren waarbij we de functionaliteit van Het Vissenbos voor de visstand in KRW-waterlichamen onderzoeken. Hiervoor zijn we op zoek naar enkele waterbeheerders die interesse hebben om mee te werken aan dit project. Neem gerust contact met ons op als u hierover meer informatie wenst.

Geplaatst in Nieuws