Vistandverbetering Alverput

In opdracht van HSV de Alver is eind 2016 een visstandbemonstering uitgevoerd in de Alverput te Giessenburg. Uit dit onderzoek bleek dat de visstand sterk te leiden had onder aalscholverpredatie en dat vissen met een lengte tussen de 15 en 40 centimeter grotendeels ontbraken. Daarom is een advies opgesteld voor het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden. In dit advies werden twee maatregelen genoemd, namelijk:

– Aalscholverproof visuitzet

Door de uitzet van brasem en zeelt kunnen de sportvisserijmogelijkheden op korte termijn worden verbeterd. De brasem is een vissoort die zich vooral ophoudt in het open water, terwijl de zeelten een geschikt habitat vinden in de begroeide delen van het water. Om predatie door aalscholvers te voorkomen, moeten de uit te zetten vissen een lengte van minimaal 40 centimeter hebben.

Foto0510

– Aanleg Vissenbossen

Door de aanleg van Vissenbossen ontstaat jaarrond schuilgelegenheid voor vis, waardoor de kans op doorgroei van jonge vis tot grote exemplaren sterk wordt vergroot. De Vissenbossen zijn daarom een ideale oplossing om te zorgen voor een duurzame, zichzelf in stand houdende visstand. Daardoor worden de sportvisserijmogelijkheden ook voor de langere termijn verbeterd.

Onlangs zijn de Vissenbossen aangelegd en later dit voorjaar zal de uitzet van brasem en zeelt volgen.

Foto0518

Deze maatregelen ter verbetering van de sportvisserijmogelijkheden werden mede mogelijk gemaakt door een fianciele bijdrage uit de Subsidieregeling Doelgericht visstandbeheer afgesloten wateren van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Geplaatst in Nieuws