Hengelsportverenigingen

Met name in voedselarme visvijvers met een zandbodem, is het vaak lastig om een natuurlijke en voor sportvissers aantrekkelijke visstand te creëren en te behouden. De aanleg van een Vissenbos kan hier gebruikt worden als alternatief of als aanvulling op de uitzet van vis. Maar ook in voedselrijkere wateren is de aanleg van een Vissenbos nuttig, vooral als er weinig paai-, opgroei- en schuilgelegenheden voor vis aanwezig zijn.

Afhankelijk van de wensen van de betreffende hengelsportvereniging kunnen we bekijken wat de beste locaties zijn voor de aanleg van een Vissenbos. Zo kan er voor gekozen worden om Vissenbossen aan te leggen langs oevers die niet bevist (kunnen) worden, zodat het sportvisserijgebruik niet wordt gehinderd. Er kan echter ook juist voor aanleg in de nabijheid van visstekken worden gekozen, zodat sportvissers tegen de Vissenbossen aan kunnen vissen, wat direct kan leiden tot een toename van de vangst.

In alle gevallen wordt met een geïnteresseerde hengelsportvereniging overlegd over de mogelijkheden en wensen. Zo nodig wordt ook een bezoek aan het water gebracht, waarna een gerichte offerte voor de aanleg wordt opgesteld.