Ontwerp

Het Vissenbos bestaat uit twee palenreien met een onderlinge afstand van een meter. De ruimte tussen de twee palenreien wordt opgevuld met wilgentakken. Hierbij worden alle takken in dezelfde richting geplaatst, waardoor aan de kant van de dikke uiteinden een dichte structuur ontstaat, terwijl aan de kant van de dunne uitlopers van de takken een open structuur ontstaat, waartussen veel schuilgelegenheid voor vis aanwezig is.

Nadat de wilgentakken zijn aangebracht, worden de palen door middel van nylon draad met elkaar verbonden.

De minimale lengte van een Vissenbos is tien meter. Verlenging van het Vissenbos is onbeperkt mogelijk, met stappen van vijf meter. De optimale waterdiepte op de locatie waar het vissenbos wordt geplaatst is een tot anderhalve (maximaal twee) meter.

 

Zie ter verduidelijking de tekeningen van een zijaanzicht en bovenaanzicht van Het Vissenbos.

Tekeningen Vissenbos