Waterbeheerders

Waterbeheerders kunnen op diverse manieren voordeel hebben bij de aanleg van een Vissenbos. Zo kan de aanleg van een Vissenbos leiden tot een gevarieerdere visstand, waardoor het een bijdrage levert aan het behalen van KRW-doelen. Het Vissenbos kan ook ingezet worden als natuurvriendelijke vooroever of om het effect van bestaande natuurvriendelijke oeverzones te optimaliseren. Ook toepassingen voor het optimaliseren van vismigratievoorzieningen zijn mogelijk. In dit laatste geval moet gedacht worden aan het breken van de stroomsnelheid en het creƫren van luwe zones, zodat ook kleine vissen en vissoorten met een lage zwemsnelheid gebruik kunnen maken van de vispassage.

Als een waterbeheerder interesse heeft in de aanleg van een Vissenbos, wordt overlegd over de wensen van de waterbeheerder en de beoogde functie(s) van het betreffende Vissenbos. Zo nodig vindt een locatiebezoek plaats, waarna een gericht plan van aanpak en gespecificeerde offerte voor de aanleg wordt opgesteld.