Het Vissenbos

In veel wateren is de visstand in de afgelopen jaren afgenomen. Met name voor sportvissers leidt dit tot afname van de vangsten en daarmee mogelijk ook tot minder plezier bij het uitoefenen van hun hobby. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de afnemende visstand. Belangrijke oorzaken zijn:

  • Afname van aanbod natuurlijk visvoedsel door afname van voedingsstoffen als fosfaat;
  • Predatie door aalscholvers.

Wij bieden een mogelijke oplossing, waarmee de gevolgen van afname van visvoedsel en aalscholverpredatie zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. Het is bewezen dat meer (natuurlijke) structuren in het water leidt tot meer schuil-, paai- en opgroeimogelijkheden voor vis, maar ook tot een verhoogde productie van visvoedsel. Door de aanleg van een Vissenbos is het mogelijk om op een eenvoudige manier te zorgen voor meer natuurlijke structuren in een water.

Functies

Concreet heeft het Vissenbos de volgende functies:

  • Toename van productie natuurlijk visvoedsel en daarmee hogere draagkracht voor vis;
  • Schuilgelegenheid voor vis tegen aalscholvers;
  • Paaisubstraat voor diverse vissoorten;
  • Opgroeigebied voor (jonge) vis;
  • (Lokale) verbetering van vangsten door sportvissers;
  • Verfraaiing van viswater door natuurlijke uiterlijk van Vissenbos.

Kosten

De aanleg van een Vissenbos is al mogelijk vanaf € 800,- exclusief BTW.

Vraag vrijblijvend informatie en/of een offerte aan.

Vissenbos