Toepassingen

Het Vissenbos is interessant voor verschillende doelgroepen, namelijk:

Hengelsportverenigingen

Met name in voedselarme visvijvers met een zandbodem, is het vaak lastig om een natuurlijke en voor sportvissers aantrekkelijke visstand te creƫren en te behouden. De aanleg van een Vissenbos kan hier gebruikt worden als alternatief of als aanvulling op de uitzet van vis. Maar ook in voedselrijkere wateren is de aanleg van een Vissenbos nuttig, vooral als er weinig paai-, opgroei- en schuilgelegenheden voor vis aanwezig zijn. Lees meer

Waterbeheerders

Waterbeheerders kunnen op diverse manieren voordeel hebben bij de aanleg van een Vissenbos. Zo kan de aanleg van een Vissenbos leiden tot een gevarieerdere visstand, waardoor het een bijdrage levert aan het behalen van KRW-doelen. Het Vissenbos kan ook ingezet worden om het effect van bestaande natuurvriendelijke oeverzones te optimaliseren en zelfs toepassingen voor het optimaliseren van vismigratievoorzieningen zijn mogelijk. Lees meer