Referenties

2015: Bosjessteegkolk IJsselmuiden – HSV Ons Vermaak

Eén van de eerste locaties waar Vissenbossen zijn aangelegd is de Bosjessteegkolk in IJsselmuiden. Dit is een diepe zandafgraving met zeer helder water en een hierbij passende visstand. In de zomermaanden is veel jonge vis aanwezig, maar in de winter sterft het overgrote deel hiervan als gevolg van voedselgebrek en het ontbreken van schuilgelegenheden tegen predatie door visetende vogels en roofvissen.

HSV Ons Vermaak deed mee aan een proef in samenwerking met Sportvisserij Nederland, waarbij gekozen werd voor één Vissenbos met een lengte van 10 meter dat werd opgevuld met wilgentakken en een tweede Vissenbos dat werd opgevuld met takken van met name es en els. Een duidelijk verschil is dat het Vissenbos met wilgentakken een relatief grote dichtheid heeft, terwijl tussen de essen- en elzentakken veel meer en grotere ruimtes aanwezig zijn als gevolg van de grillig gevormde takken.

Uit onderzoek in de winter van 2016 bleek dat er in de Vissenbossen een redelijke hoeveelheid jonge vis aanwezig was, met name baars. Hierbij was de meeste vis aanwezig in het Vissenbos met wilgentakken, wat aangeeft dat de vissen zeker in helder water een duidelijke voorkeur hebben voor een Vissenbos met een hogere dichtheid, wat meer schuilgelegenheid biedt tegen aalscholverpredatie dan een Vissenbos met een meer open structuur.

image15

2015: Biezenvelden Houten – Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

In opdracht van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is 40 meter Vissenbos aangelegd in de vijver Biezenvelden te Houten. In 2012 is in dit water een zeer grote vissterfte opgetreden. Daarna heeft de visstand zich niet meer hersteld tot het niveau van voor deze sterfte. Eén van de maatregelen ter verbetering van de visstand is het uitzetten van karper en zeelt. Maar om ook andere vissoorten een kans te geven, heeft de AUHV besloten om in de verder vrij kale en eentonige vijver paai-, opgroei- en schuilgelegenheid te creëren. Daarom zijn in december 2015 twee Vissenbossen van 20 meter (totale lengte 40 meter) aangelegd. Van de totale aanlegkosten werd een flink deel gesubsidieerd door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland.

In 2016 hebben diverse sportvissers in de nabijheid van de Vissenbossen gevist. Hierbij viel op dat direct rondom de Vissenbossen vaak veel meer (jonge) vis aanwezig was dan in de rest van het water. Dit geeft aan dat de aanleg van Vissenbossen al direct een lokaal positief effect heeft op de vangsten door sportvissers.

P1010068

2016: Vijvers Veenendaal – HSV De Rietvoorn

In opdracht van HSV De Rietvoorn uit Veenendaal zijn Vissenbossen aangelegd in twee vijvers aan de Otterlaan en de Mina Kruzemansingel  te Veenendaal. Beide vijvers zijn belangrijk voor jeugdwedstrijden, maar ondanks regelmatige visuitzet, vallen de visstand en daarmee ook de vangsten tegen. De Vissenbossen moeten voor meer variatie zorgen in de monotone vijvers en daarmee voor betere omstandigheden voor vis. Het was voor de HSV mogelijk om een aanzienlijk deel van de kosten te laten subsidiëren door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland.

De bodem in de vijvers bestond uit een harde zandlaag. Met behulp van de juiste materialen was het echter toch goed mogelijk om de palen voor de Vissenbossen goed en stevig in de grond te krijgen. Al bij de aanleg waren diverse omwonenden positief, omdat de Vissenbossen niet alleen nuttig zijn voor vis, maar ook kunnen leiden tot een verfraaiing van het water en geschikte broed- en leefomstandigheden voor diverse watervogels.

Begin 2017 is een visbemonstering uitgevoerd in beide vijvers waar de Vissenbossen zijn geplaatst. Bij de Otterlaan zijn 260 vissen gevangen, waarvan 72% aanwezig was in de Vissenbossen. Bij de Mina Kruzemansingel zijn ruim 600 vissen aangetroffen, waarvan maar liefst 97% in de Vissenbossen! Dit geeft vissen al in de eerste winter na aanleg van de Vissenbossen massaal gebruik maken van deze schuilgelegenheden.

P1010336