Onderhoudscontract

Om het Vissenbos voor langere tijd geschikt te houden voor vis, is regelmatig onderhoud nodig. Het is mogelijk om bij Visserij Service Nederland een onderhoudscontract voor vijf jaar af te sluiten. Voor een Vissenbos met een lengte van 10 meter zijn de kosten van dit contract € 100,- per jaar. Voor elke 5 meter extra komt hier een bedrag van € 25,- bovenop.

Visserij Service Nederland voert één keer per jaar een inspectie uit, waarbij zo nodig de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

–              Aanvullen van wilgentakken;

–              Rechtzetten/vervangen van palen;

–              Vastzetten/spannen van ijzerdraden.

Hierbij gaat het om klein onderhoud. Groot onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van een groot aantal verrotte palen valt niet binnen het contract, maar zal gedurende de eerste vijf jaar ook niet noodzakelijk zijn.

Na de contractperiode kan in overleg een volgend contract worden afgesloten, waarin als dit wenselijk is ook aanvullende onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgenomen.